zofim.org.il
  
 


 
שבט במדבר
חץ  סיקורים וירטואליים דף הבית » שבט במדבר » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 24/4/2009 - 25/4/2009
הסיקור פורסם על ידי תמר קרלר :)

יום צופה 09 בנושא מים

ביום שבת ה25.4.09 התכנסו כל חניכי שבט במדבר ליום צופה
שהתקיים מאוחרי השבט. במהלך היום צופה חניכים עברו פעולות על צופיות מעברי דרגה על חשיבות המים בישראל פארק קופים קיר טיפוס אומה בישול ועוד המון דברים .

לבסוף התקיים טקס מעברי הדרגה בו כל שכבה עברה דרגה וקיבלה את הדרגה החדשה שלה..
כל הכבוד למי שלקח חלק
היה יום צופה מעולה!!!!!


תמונה מוקטנת


ארוחת בוקר לכל מי שישן לילה לפני
ארוחת בוקר לכל מי שישן לילה לפני

אלישע ומרש נותנים ביקורת לגדודים
אלישע ומרש נותנים ביקורת לגדודים

השביל למאהל של גדוד מרום
השביל למאהל של גדוד מרום
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


המגלשה של הפארק קופים
המגלשה של הפארק קופים

דמויות מצורירות מתחת למים
דמויות מצורירות מתחת למים
תמונה מוקטנת


פארק קופים מתחיל לקבל צורה
פארק קופים מתחיל לקבל צורה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


עוז מוחץ את ספיר
עוז מוחץ את ספיר
תמונה מוקטנת


ספיר אולישע רוקדים
ספיר אולישע רוקדים
תמונה מוקטנת


המבנה עדין לא ברור
המבנה עדין לא ברור

האוהל ששכב"ג ישן בו
האוהל ששכב"ג ישן בו
תמונה מוקטנת


איזה יופי :)
איזה יופי :)

טל ראשגדית ח’
טל ראשגדית ח'
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


עושים מורל לגדוד
עושים מורל לגדוד
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חניך ראשון בפארק קופים
חניך ראשון בפארק קופים

בפארק קופים
בפארק קופים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


דין וענבר
דין וענבר
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


עמית ואפרת
עמית ואפרת

חניכים לומדים לכפות
חניכים לומדים לכפות
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


אופיר מעבירה תחנה צופית לחניכים
אופיר מעבירה תחנה צופית לחניכים

חניכים מגולן
חניכים מגולן
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


גדוד אדיר חוסך במים
גדוד אדיר חוסך במים

היה נכון
היה נכון
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


בנות צווט’
בנות צווט'
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חניכות מגדוד טובים
חניכות מגדוד טובים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


תמנע ראשגדית ד’
תמנע ראשגדית ד'
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


גדודים מכינים אוכל
גדודים מכינים אוכל
תמונה מוקטנת


ספיחר מדליקה את המדורות
ספיחר מדליקה את המדורות
תמונה מוקטנת


חותכות סלט
חותכות סלט
תמונה מוקטנת


יאמייי
יאמייי
תמונה מוקטנת


עידו -ראש השבט
עידו -ראש השבט

מכינות אוכל לשכב"ג
מכינות אוכל לשכב"ג

אלון תבוור השף
אלון תבוור השף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מלאאא בשר טחון
מלאאא בשר טחון
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מש בורגר
מש בורגר
תמונה מוקטנת


נחמני ורוני
נחמני ורוני
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


גדוד ח’ מתכוננים לת"ס
גדוד ח' מתכוננים לת"ס

עדין מתכוננים
עדין מתכוננים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חניכות מד’ מתכוננות לשבועת העופרים
חניכות מד' מתכוננות לשבועת העופרים
תמונה מוקטנת


גדודי ד’ עושים חזרה על העופרים
גדודי ד' עושים חזרה על העופרים

הבאר המהממת
הבאר המהממת

כתובת אש שגדוד אדיר הכינו
כתובת אש שגדוד אדיר הכינו
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


צוות ח’
צוות ח'
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


הרן
הרן

מהמם!
מהמם!
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


דודי נואם לעידו
דודי נואם לעידו

מזור אלישע וערן
מזור אלישע וערן
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


עוברים דרגה - שבועת העופרים
עוברים דרגה - שבועת העופרים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מדליקים את החבל אש
מדליקים את החבל אש
תמונה מוקטנת


קפיצה מעל חבל אש
קפיצה מעל חבל אש
תמונה מוקטנת


חניכים קופצים
חניכים קופצים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מעבר דרגה ו’- זיקית
מעבר דרגה ו'- זיקית
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


הכתובת של אדיר דולקת
הכתובת של אדיר דולקת
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מעבר דרגה של ז’ -הימליה
מעבר דרגה של ז' -הימליה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


גדוד ח’ מתחיל בת"ס
גדוד ח' מתחיל בת"ס
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חלק מהת"ס
חלק מהת"ס
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


עדין בת"ס
עדין בת"ס
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


צוות ח’ מאושרות אחרי הת"ס
צוות ח' מאושרות אחרי הת"ס

סיום הטקס
סיום הטקס
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


ליאור ומעין
ליאור ומעין
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


אני וחנצ’ה
אני וחנצ'ה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מתחילים בפירוק
מתחילים בפירוק
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


מפרקים
מפרקים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


קושרים חבל סיירים
קושרים חבל סיירים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חחח קדושה
חחח קדושה

ספיר עם הפיצת חצילים העזובה
ספיר עם הפיצת חצילים העזובה

עידו ונלי אוכלים פיצה
עידו ונלי אוכלים פיצה

שכב"ג בסוף הפירוק אוכלים פיצה
שכב"ג בסוף הפירוק אוכלים פיצה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


אזור הגדודים
אזור הגדודים

הכניסה של לביא
הכניסה של לביא
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


צוות מרום היפות
צוות מרום היפות
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חניכי גדוד אדיר ואני
חניכי גדוד אדיר ואני

גל גניאל
גל גניאל
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חלק מבנות פסגה עם המדריכה שיר
חלק מבנות פסגה עם המדריכה שיר

חלק מגדוד מרום וסונין המדריכה
חלק מגדוד מרום וסונין המדריכה

בונים מאהל גדודי
בונים מאהל גדודי
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חץ  תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה