zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  דפי מידע דף הבית » הנהגת חיפה » מיפקד שבטי חיפה 1939

מיפקד שבטי חיפה 1939 פורסם בתאריך 21/11/2006

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

מיפקד שבטי חיפה - שכבות בוגרות

ב' בתמוז תרצ"ט, יולי 1939

חצר ביה"ס "הריאלי העברי" בהדר - שבט "משוטטי בכרמל"

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  שכב"ג שבטי חיפה-חצר "הריאלי"-שבט "משוטטי בכרמל" 111 (435 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !