zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » אתר גזברות שבט ארנון » טופס בקשת הנחה

טופס בקשת הנחה פורסם בתאריך 30/10/2010

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

לפני שמתחילים למלא את הטופס, נא לקרוא אותו בעיון.

הכי חשוב: לצרף את כל האישורים המתאימים! בלי האישורים, לא נוכל לקבל את הטופס.

 

נא להעביר את הטופס לגזברות השבט (לרבקה).

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  טופס בקשת הנחה הנהגתי.doc (128 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !