zofim.org.il
  
 


 
אתר ותיקים בתנועה
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר ותיקים בתנועה » אודות "ותיקים בתנועה"

אודות "ותיקים בתנועה" פורסם בתאריך 15/8/2011

אחד מכל עשרה ישראלים הינו אזרח ותיק

הגיל השלישי מציב אתגר עצום בפני היחיד המתמודד עמה ובפני החברה כולה. בשונה מהאפשרויות והיכולות הרבות שעומדות לרשות האדם הצעיר, גיל זה אמנם מעשיר את האדם בהישגי עבר, בניסיון ובחכמת חיים, אך יחד עם זאת הוא מערים קשיים רבים: אבדן התעסוקה, בעיות כלכליות, בעיות בריאותיות, חולשת הגוף, מראה חיצוני, תפקוד לקוי, אובדן החברה ועוד; ולא פעם מוביל בהדרגה את האזרח הוותיק למצב של חוסר אונים ותלותיות, שלא היה רגיל אליו בעבר. בשל כל אלה ובהיעדר יכולת ניידות כבעבר, נוצר בידוד בין האזרח הוותיק וסביבתו, דווקא בתקופה שהוא זקוק בה לתמיכה גדולה יותר, לאוזן קשבת ולסביבה אוהבת.

מחובתנו כתנועת נוער לפעול באופן שיטתי ורצוף עם אלה הזקוקים כיום לתמיכתנו, אלה אשר יצרו את הבסיס לקיום ובניין המדינה ויכולים להעשיר רבות את עולמנו.

 

חניכי התנועה יהיו מעורבים בכל תחומי הקהילה של השבט ובפרט ישפיעו ויחזקו את הקשר הבין דורי עם אוכלוסיית האזרחים הותיקים בקהילה.

התנועה מאמינה בחיזוק קשר זה לצורך בניית חברה ישראלית יציבה ואיתנה, המתבססת על עברה כמו גם על עתידה.


תכנית "ותיקים בתנועה" תשע"א

בשנת הפעילות הנוכחית השתתפו בתכנית מעל 600 חניכים ב כ- 15 שבטים בכל רחבי הארץ.

במסגרת התכנית התנדבו החניכים במסגרות דיור מוגן ובתי אבות של קשישים בקהילה בפעילות רציפה וקבועה ויצרו קשרים אישיים ומתמשכים עם אוכלוסיית הותיקים בקהילה.

הפעילות לוותה בהכשרה של החניכים, המדריכים והמרכזים המשתתפים בתכנית, פעולות קבועות בנושא וכן פעילויות שיא בהשתתפות כלל השבט.


קצת על הפעילות.....