zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  דפי מידע דף הבית » הנהגת חיפה » אישור הורים לפעילות

אישור הורים לפעילות פורסם בתאריך 9/7/2007

לדף המידע מצורף קובץ נלווה
אישור עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  ishur(1).pdf (979 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !