EN | RU

שכבת שרון

 • שכבת שרון!! פעולת שכבה מטורפת עם גל! יום שבת (17.10) ב6!!
  פורסם על ידי שכבת שרון ביום 15/10/2009
  | לידיעה המלאה...

 • זהה את החמשוש 2 פורסם! בואו לנחש!
  פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 16/4/2009
 • חבר'ה, פורסם עידכון בחוקי פינת זהה את החמשוש, היכנסו לראות!
  פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 16/4/2009
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו
אלכסנדרוני 25 רמת-חן
רמת גן

 • אורון קייזר - מדריך יא' פרטים
 • מעיין טלמור - מדריכת יא' פרטים