EN | RU

צוות מרכז הדרכה

  • בקרוב! :)
    פורסם על ידי צוות מרכז הדרכה ביום 2/1/2013כתובתנו
שדרות תמר 1
להבים, 85338

לכל בעלי התפקידים

  • מיכל חכם - ראש צוות פיתוח הדרכה פרטים
  • גל זיו - פעילה פרטים
  • יובל אוריאלי - פעילה פרטים